Argentina asumió la presidencia del G20
  Nota Completa
/