"Cosas vederes, Sancho, que non crederes" (*)
  Nota Completa
/