Video: feroz tormenta azotó a La Plata
  Nota Completa